Marikasta tehty DVD on nähtävissä vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sivuilla.

 

Marikan päivä –DVD on tehty liikennevalistuskampanjan tiedotusmateriaaliksi. Säätiön ja Suomen Autokoululiitto ry:n yhteinen kampanja käynnistyi 15.10.2011. Kampanjan tavoitteena on kiinnittää moottoriajoneuvojen kuljettajien huomio omaan ajokäyttäytymiseensä ja näin ollen ehkäistä onnettomuuksien syntyä.

http://www.vamlas.fi/ajankohtaistajulkaisuja.html